Błyskawiczna Rekrutacja

Apply now

Residence address

Perm. res. address

 

Proszę dodać swoje zdjęcie ! Możesz dodać maksymalnie 3 szt zdjęć. Zdjęcie powinno być aktualne, bez innych osób na zdjęciu, najlepiej samej twarzy na jasnym tle np.: ściany w pokoju lub budynku, w świetle dziennym, rozproszonym. Unikać proszę robienia zdjęcia z innymi osobami lub zwierzętami, w cieniu lub mocnym słońcu, na tle ciemnej ściany lub mrocznego pomieszczenia. Jeśli chodzi o Panie Kandydatki, prosimy o unikanie mocnego makijażu! Prosimy o miły wyraz twarzy!

Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz.883.

Please give your consent

ZGODA MARKETINGOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Ambercare24 Plus Sp. z O. O. Sp. K. (KRS 0000692351) moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu oraz danych osobowych podanych ewentualnie w niniejszej wiadomości dla celów marketingowych przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI.  Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie e-maila na adres: hurt@ambercare.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 635 49 52, pisemnie na adres: ul Długa 44/50, 00-241 Warszawa, lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZGODA REKRUTACYJNA 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Ambercare24 Plus Sp. z O. O. Sp. K. (KRS 0000692351) moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu oraz danych osobowych podanych ewentualnie w niniejszej wiadomości do celów przyszłych rekrutacji w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI. Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie e-maila na adres: hurt@ambercare.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 22 635 49 52, pisemnie na adres: ul Długa 44/50, 00-241 Warszawa, lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     

POUCZENIE

Administratorem danych osobowych jest Ambercare24 Plus Sp. z O. O. Sp. K. z siedzibą w WARSZAWIE (kod 00-241), ul. DŁUGA 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000692351, NIP 5252720802, REGON 36814669, z którym można się skontaktować pisząc na adres jego siedziby, dzwoniąc pod numer telefonu +48  226354953, adres e-mail: hurt@ambercare.pl

Z Inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych może pani/pan skontaktować się pisząc pod adres pocztowy: Ambercare24 Plus Sp. z O. O. Sp. K. 00-241 WARSZAWA ul. DŁUGA 44/50 lub adres elektroniczny : hurt@ambercare.pl lub telefoniczniepod numerem telefonu : +48  226354953.                                

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA                  Obecnie w naszej bazie posiadasz status KANDYDATA, któremu możemy zaoferować współpracę (ofertę pracy) polegającą na świadczeniu usług  opieki domowej oraz pomocy w gospodarstwie domowym oraz świadczenia usług marketingowo rekrutacyjnych (infomacyjno-rekrutacyjnych).  Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu KANDYDATA przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam dobrowolnie. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.                                                                                                                                         

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.                           Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych przetwarzamy tylko i wyłącznie dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (imię, nazwisko, telefon, e-mail).       Jeżeli natomiast wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji na Twoim koncie kandydata przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę, a także w zakresie usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym wybrać osobę, na rzecz której mógłbyś świadczyć usługi opieki (Podopiecznego). Są to następujące dane osobowe:

·         dotyczące Twojego imienia, nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert świadczenia usług dla nas;

·         obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą;

·         data urodzenia, waga, wzrost – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę świadczenia usług u Podopiecznego z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno Twojego, jak i osoby Podopiecznej (proponując ofertę objęcia opieki nad Podopiecznym dopasowujemy Podopiecznego pod kątem Twoich możliwości dlatego, że usługi opieki mogą wiązać się z wysiłkiem fizycznym);

·         informacja o tym, czy jesteś osobą palącą czy niepalącą – jest to dla nas istotna informacja z uwagi na fakt, że w okresach wykonywania usług w Niemczech będziesz zamieszkiwać z Podopiecznym. Z jednej strony pozwala nam ona zapewnić Tobie optymalne warunki przebywania w miejscu świadczenia usług, a z drugiej nie narazić na  jakiekolwiek szkody Podopiecznego.

·         doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, posiadanie prawa jazdy, opis Twojej osoby – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu które pozwalają nam dopasować odpowiedniego Podopiecznego do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.                      KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np.: informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prany wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

 JAKIE MASZ PRAWA?         Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.                                                                                                      JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?                                        Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, a w przypadku wycofania zgody, do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych.

                        _________________________

Administrator

UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: +48  226354953  lub adresem e-mail: hurt@ambercare.pl